Cittaslow Ahlat
17591
page-template-default,page,page-id-17591,bridge-core-2.9.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-27.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Cittaslow Ahlat

Cittaslow Ahlat

Ahlat (Bitlis); Van Gölü kenarındaki sırtlardan birine yaslanmış olup, doğal güzelliklerin fazlalığı ile tarihi çok eski olan bir ilçedir. Kuzeyinde Malazgirt ve Bulanık  ilçeleri, Batıda Muş ili, Güneyinde Van Gölü ve Tatvan ilçesi ile Bitlis ili, Doğusunda ise yine Van Gölü ve  Adilcevaz  ilçesi bulunmaktadır.

Ahlat coğrafi konumu ile doğu ve batı uygarlıkları arasında tarih boyunca köprü durumunda olmuş, özellikle Türklerin Türkistan (Orta Asya) bölgesinden Anadolu’ya göçlerinde en sağlam basamak, ilk durak, Anadolu’daki Türk medeniyetinin ilk nüvelerinin atıldığı ve doğudan gelen Asya Türk harsının Anadolu’daki ilk tezahürlerinin olduğu yerleşim yeridir.

Ahlat tarihte ipek yolu üzerinde günümüzde ise batı-doğu ve İran-Irak bağlantısını sağlayan NATO yolu üzerindedir. Hemen hemen her şehirden Ahlat’a karayolu ile ulaşmak mümkündür. Güney bölgelerden gelirken Diyarbakır-Ahlat yolu, diğer bölgelerden gelirken Muş-Ahlat kara yolu kullanılmaktadır.Ayrıca yurtdışı ve doğudan Van-Ahlat yoluyla şehre ulaşılabilir.Ahlat’a doğrudan hava yolu bulunmamakla birlikte Van, Muş, Diyarbakır, Bingöl, Batman hava limanları üzerinden Ahlat’a ulaşım sağlanabilmektedir.Van ve Muştan Bitlis’e servis imkanı bulunmakta olup Ahlat ilçesine Muş havaalanı 110 km., Van havaalanı 200 km. uzaklıktadır.

Türkiye’de belki de tarihi eserleri açısından eşi benzeri olmayan bir belde konumundaki Ahlat’ın tarihi MÖ. 1500 yılına kadar uzanmaktadır.Asurlular’ın bir uç beyliği olan şehir daha sonra Urartular’a geçiyor ve ismini de bu dönemde alıyor. Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya “Halads”, Ermeniler “Şaleat”, Süryaniler “Kelath”, Araplar “Hil’at”, İranlılar ve Türkler ise “Ahlat” demişlerdir.

Ahlat Asya’dan Anadolu’ya uzanan yolların üzerinde bulunması, Doğu Anadolu’ya göre ılıman iklimi, bereketli toprakları, bina yapımına elverişli yapı malzemesi olan Ahlat taşı ve su kaynakları ile tarihin her döneminde bölgedeki büyük güçlerin dikkatini çekmiştir. Bu nedenle tarihi süreç içindeki işgaller ve yağmalamalar, daima önemli yerleşim yeri olan Ahlat toprakları üzerinde kurulan ileri medeniyetlere ait tarihi eserlerin, her el değiştirmede tahrip olmasına neden olmuştur.

Tarihin uzunca bir dönemi ile birlikte özellikle Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerindeki en önemli tarihi tanığı olan ve sinesinde o döneme ait izleri 1000 yıldır büyük bir özenle koruyan Ahlat, her ne hikmetse unutulmuşluğa terk edildikçe direnmiş, ”Ben burada Anadolu Türk Tarihinin en önemli tanığıyım.” mesajını tekrarlayıp durmuştur.

Cumhuriyet Dönemi’nde Ahlat tarihi ile ilgili ilk ciddi eserin yazarı olan Abdurrahim Şerif Beygu: “Hep tarihi olan bu milli mevcudiyet ve asarımızın bu kadar zengin hatırat ve menabiini sinesinde saklayan Anadolu’da diyebilirim ki pek az bir şehir Ahlat derecesine çıkabilir.” demektedir. Beygu yine aynı eserinde Türk Tarihi içinde hazineler değerinde olan bu asar ve mahkukatın şimdiye kadar Türk alemi irfanınca az tanınmış olmasına müteessir olmamak mümkün değildir.” diyerek Ahlat’ın tanıtılması konusunda bir tarihçi olarak kendi üzerine düşeni yapmış ve “Ahlat Kitabeleri” adlı eseri ile yüzlerce yıl sonra Ahlat ile ilgili ilk eser bu şekilde Anadolu Türk tarihiyle ilgilenenlerin bilgisine sunulmuştur.

Selçuklu Mezarlığı

Dünyanın en büyük islam mezarlığıdır.210 dekar  alanda 8203 mezarı içerisinde barındıran, “Anadolunun Orhun Abideleri” de denilen Selçuklu Meydan  Mezarlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindedir.

Nazik Gölü

Van Gölü’ne 25 km. uzaklıkta,  Ovakışla Beldesinde yer alır. 30 km² alana ve 40-50 metre derinliğe sahiptir.

Sütey Yaylası

Ahlat ilçesinin kuzeyinde 60.000 dekarlık bir alana sahip, içerisinde binlerce çeşit Şifalı bitki, baharat bitkisi, doğal boya bitkisini barındıran yayladır.

Çarho Mesire Alanı

Yapımına 2013 yılında başlanan ve yapım çalışmalarının devam ettiği mesire alanı ilçenin batı kısmında Kuş Cenneti olarak adlandırılan 60 dekarlık alanın bitişiğinde yer almaktadır.Çarho mesire alanında ayrıca Sultan Alparslan Etnospor ve Oba alanı bulunmaktadır.

Emir Bayındır Kümbeti

Kitabesine göre, H.882 (M. 1477) tarihinde Bayındır İbni Rüstem tarafından yapılmıştır. Dünyada mevcut 2 örnekten biridir. Diğeri Azerbaycan Gence’de olup aynı usta  tarafından yapılmıştır.

Harabeşehir Kaya Yapıları

Neolotik çağdan kalma mağara kümeleridir. Yapay mağaralar tek ve iki katlı oyuldukları gibi, bazıları yanyana veya arka arkaya sıralanmış iki-üç odadan oluşmaktadır.

Harabeşehir


Urartu İç Kale

Taht-ı Süleyman deresinin doğusunda, kuzey – güney istikametinde uzanan bir kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Urartu Kalesi olarak ta bilinen İç Kale zamanla coğrafi şartlar, depremler ve istilalar yüzünden harabe olmuştur. Büyük sur Bizanslılar zamanında yapılıp, Selçuklular zamanında tamir edilmiştir.

Sahil Kalesi

Kale mahallesinde, Van Gölünün kenarında Yavuz Sultan Selim döneminde güneydoğu – kuzeybatı doğrultusunda yapılan kale, dikdörtgen planda inşa edilmiştir. İçinde bir iç kalesi bulunan kale, iki giriş kapısı ve 13 burçtan meydana gelmektedir.

Kadı Mahmut Cami

Kale içerisinde, İskender Paşa camisinin karşısındadır. Portal üzerindeki kitabede, H. 922 (M.1584) tarihinde Kadı Mahmut adlı bir zat tarafından yapıldığı görülmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1982-83 yıllarında restorasyonu yapılan caminin yapılışı sade olup, Osmanlı Mimari tarzı hakimdir.

İskender Paşa Cami

Eski Ahlat kalesinde bulunmaktadır. Kitabesine göre H.992 (M.1584) tarihinde İskender Paşa tarafından, muhtemelen Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında inşa edilen camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde genişletilmiştir. Camii iç ve dış yapılışı itibariyle Osmanlı Mimarisinin tipik bir örneğini teşkil etmektedir.

İskender Paşa Cami


Anonim Kümbet

İkikubbe Mahallesinde bahçe içinde bulunan Anonim kümbet, tahminen 17.yy’da yapılmıştır. Dikdörtgen planlı ve üzeri külahla örtülüdür.Yapının kime ait olduğu bilinmemektedir.

Ulu Kümbet

İkikubbe Mahallesinde, Osmanlı Kalesinin batısında bulunmaktadır. Ahlat Kümbetlerinin en büyüğüdür. Kare planlı kaide üzerine yükselen silindirik gövde üzerine konik bir külahla nihayetlendirilmiştir.

Ulu Kümbet


Dede Maksut Türbesi

İkikubbe mahallesinde yer alan Türbe, gayet mütevazi küçük bir yapı olup, Ahlat taşından yapılmıştır. Yapı tek katlı olup, dıştan düz dam, içten sivri beşik tonozla örtülüdür.

Keşiş Kümbeti

İkikubbe mahallesinde bulunan kümbetin yapılış tarihi bilinmemekle beraber XIII. veya XIV. yy’da yapıldığı tahmin edilmektedir. Klasik stilde yapılmıştır.

Keşiş Kümbeti


Çifte Kümbet

Şirin Hatun Bugatay Aka’ya ait olduğu bilinir. Her iki kümbette de ikişer kişi gömülü olduğundan iki isimle anılmaktadır. Kare planlı cenazeliğin üzerine zengin motifli silindirik gövde yükselir. Gövdenin üzeri konik bir külahla kapatılmıştır.

Hüseyin Timur Kümbeti

XIII. yy. ikinci yarısına tarihlenen Kümbet Hüseyin Timur’a aittir. İki katlı olup alt kat cenazelik kısmını oluşturmaktadır.Yapının üzeri konik külahla nihayetlendirilmiştir.

Emir Ali Kümbeti

1306 tarihinde yapılmıştır. Ahlat Kümbetleri içinde değişik plana sahip olan Emir Ali Kümbeti, daha çok eyvanlı kümbetler arasında yer almaktadır. Zeminle aynı seviyede olan dikdörtgen plandaki cenazeliğin sekizgen kasnağı üzerine oturtulmuş piramidal külahı bulunmaktadır.

Emir Ali Kümbeti


Hasan Padişah Kümbeti

XIII. yy ikinci yarısı muhtemelen (673 H.1274) tarihinde Hasan Aka Bin Mehmet tarafından yapılmıştır. Ahlat Padişahı Hasan Aka’ya ait kümbet, kare planlı kaide üzerine silindirik gövde yükselerek konik bir külahla nihayetlendirilmiştir.

Yarım Kümbet

Tahtı Süleyman Mahallesinde bulunan kümbet iki bölümden oluşmaktadır. Ahlat’a özgü (volkanik) kesme taşından yapılmış cenazelik kısmın üzerine yükselen gövde kısmı yarım kalmıştır. Muhtemelen XIII. yy’ da yapılmıştır.

Erzen Hatun Kümbeti

Emir Ali kızı Erzen Hatun adına Ameli Kasım İbni Sinan tarafından yaptırılmıştır. On iki kenarlı piramit şeklindeki külah sade bir kaplama ile yapılmıştır. Ahlat kümbetleri içinde en süslü olanıdır.

ahlat009

Çifte Hamam

Yapı Ahlat Kazıları neticesinde ortaya çıkartılmıştır. Erkek ve bayanlar için yapılmış olduğu söylenen iki bölümü vardır. Hamam ısınma tertibatı, su şebekesi ve halvet hücreleri ile önemli bir mimari yapıya dikkat çekmektedir.

İskender Paşa Külliyesi

Kitabesine göre H.992 (M.1584) tarihinde İskender Paşa tarafından, muhtemelen Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında inşa edilen camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde genişletilmiştir. Cami iç ve dış yapılışı itibariyle Osmanlı Mimarisinin tipik bir örneğini teşkil etmektedir.

Zaviye

Selçuklu Meydan Mezarlığının doğu – batı istikametinde devam eden yolun kuzeyinde yer almaktadır. Güney- kuzey doğrultusunda tamamıyla dikdörtgen formda bir plan üzerine inşa edilen zaviye, muhtelif fonksiyonlara sahip çok sayıda odaları bulunmaktadır.

Abdurrahmangazi Türbesi

Hz. Ömer zamanında 641 yılında bölgeyi fethetmekle görevlendirilen El-Cezire Komutanı İyaz Bin Ganem komutasında olup Ahlat’ın fethi sırasında burada şehit düşmüştür. Geç dönem Ahlat Kümbet mimarisine uygun tarzda yapılan türbesi yoğun ziyaretçi potansiyeline sahiptir.

Bayındır Köprüsü

Meydanlık mezarlığının batısında, Harabeşehir mahallesini ayıran derenin üzerinde kurulmuş olan Ahlat Bayındır köprüsü, yapıldığı devir olan Akkoyunluların yaşadığı XV. yy’ın değişik sivil mimarisini aksettiren bir yapıdır.

Bayındır Köprüsü


Oda Mezarlar (Akıt)

Tümülüs tarzındaki eski Türk mezarları olarak nitelenen ve halkın “akıt” dediği bu yapılar, taşla inşaa edilmiştir. Bir veya iç içe iki-üç odadan oluşan, içeriden değişik tonozlarla, dışarıdan ise düz şekilde örtülmüş, iç mekanlar küçük mazgal pencereleri ile aydınlatılmış mezar odalarıdır. Bu tip mezarlar daha çok aile mezarları olarak inşa edilmişlerdir.

Madavans Vadisi

Neolitik çağdan kalma ve mağara turizmi açısından önem taşıyan mağara kümelerinin olduğu 17 km. uzunluğundaki vadidir.

Bıhbıcık Mesire Alanı

İlçemiz Tahtısüleyman mahallesinde bulunan, üzerinde alabalık yetiştiriciliği de yapılan 117 dekar yüzölçümüne sahip mesire alanıdır.

Nemrut Krater Gölü

Nemrut Dağı Ahlat, Tatvan ve Güroymak İlçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı’nın zirvesinde yer alan, 13 km2 lik alanla kendi türünde dünyada on altıncı sırada bulunan Nemrut Krateri’nde, sıcak ve soğuk göller bir arada bulunmaktadır.

Nemrut Gölü


Kuş Cenneti

Ahlat  Harabeşehir mahallesi sınırları içerisinde  bulunmakta olup 60 dekarlık bir alana sahiptir. Yapılan çalışmalar sonucu 107 çeşit kuş, 4 çeşit balık barındırdığı tespit edilmiştir.

Uludere Kanyonu

Uludere köyü sınırlarında bulunan ve içerisinde birçok mağarayı ihtiva eden kanyondur.

Ahlatın önde gelen yerel yemeklerin arasında: Ciğer taplama, Kilorik (Köfteli Çorba), Murtuğa Helvası, Çorti, Halise, Turşu Aşı, Erik Aşı, Ayran Aşı, Balıklı Şile, Mercimekli Cılbır, Çorti Köftesi, Tandırda İnci Kefali, Yarma Aşı, Erişteli Bulgur Çorbası, Kengerli Pilav, Soğanlı Köfte, Kabak Dolması, Domatesli Şile, Haşil, Tortuk Kavurması, Çireş Kavurma, Zerdali Kurusu, Kara Dut Reçeli, Bal, Kavurga Helis Turşusu, Jağ Turşusu, Uçkun, Kenger Turşusu bulunmaktadır.

Halise

Helis Turşusu

Kilorik

Çorti

Metes

Ahlat Tarihi Kent Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi

Ahlat Kent Müzesi Projesi

Ahlat Harabeşehir Eko Turizm Projesi

Ahlat Ekopark Projesi

Ahlat Kadınlar Plajı Projesi

Tarihin Görgü Tanığı Ahlat Mezartaşları Ayağa Kaldırılıyor Projesi

Çini ve Tezhib Sanatımız Yeniden Mimaride Projesi

Abdurrahmangazi Türbesi Mesire Alanı Çevre Düzenleme Projesi

Ahlat Yaş Sebze ve Meyve Hali Projesi

Ahlat Belediyesi GES Projesi

Ahlat Yöresel Yapı Toplu Konut Projesi

Ahlat Selçuklu Kültür Park Projesi

Erzen Hatun Park Projesi

Ahlat Kümbetleri ve Selçuklu Mezarlığı Albüm Projesi

Sanal Alemde Ahlat Projesi

Ahlat Şehir Rehberi Projesi

Sultan Alparslan Etnospor ve Oba Alanı Projesi

Ahlat Merkez Mahalleleri 250.000 Ağaç Dikim Projesi

Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Kümbetler Karekod Uygulama Projesi

Ahlat Merkez Mahalleleri Organik Çilek Üretim projesi

Videolar
Haberler