Cittaslow Metropol Kontrol Listesi: Kentsel Direnç

Kentin iklim krizine, doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı direncini arttırmak

01

Kentsel yaşanabilirliğinin arttırılması

02

Kaynakların temiz, verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması

03

Karbon salımının azaltılması

04

Toplum sağlığını geliştirmeye ve korumaya yönelik strateji, politika ve eylem planlarının geliştirilmesi

05

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılması

06

Dayanıklı ve güçlü yerel ekonomi

07