Cittaslow Metropol Kontrol Listesi: Sakin Mahalle

Kentsel mekan bütünlüğü, kamusal alan çeşitliliği, sosyo-kültürel çeşitlilik, kimlik/aidiyet ve ulaşım dinamikleri doğrultusunda uygun mahalleler seçimi

01

Kapsayıcı anlayışla, katılımcılık odaklı bilimsel yöntemler ile mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uygulama süreçlerinde dahil olmaları

02

Tespit edilen talep ve ihtiyaçların çözülmesine yönelik işbirlikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve kamu ve sivil toplum kaynaklarının ortaklaştırılması ve koordine edilmesi

03

Cittaslow Metropol hedefleri doğrultusunda mahalle ölçeğinde toplumsal dönüşüm ve davranış değişikliğine yönelik uygulama ve araştırma projelerinin geliştirilmesi

04

Mahalle sakinlerinin mahalleye atanan bütçe doğrultusunda önerilen projeleri seçmesi, belirlemesi ve uygulamada paydaş görevi üstlenmesini sağlamak

05

Gerçekleştirilen projelerin etkisinin ölçümü, değerlendirilmesi ve gerekirse tekrar edilmesi

06