Cittaslow Metropol Kontrol Listesi: Yönetişim

Kent yönetiminin şeffaf, hesap verebilir ve kapsayıcı olması

01

Temel mal ve hizmetlere erişimin kamusal hizmetlerle arttırılması

02

Kent yönetiminde aktif toplum katılımının sağlanması

03

Kentin sürdürülebilir ve insan odaklı gelişiminin sağlanması için katılımcı bir stratejik plan hazırlanması ve uygulanması

04

Kent sakinlerine eşit ve kapsayıcı hizmet sunulması

05